NORA Community

NORA Community is onderdeel van de NORA , Nederlandse Overheid Referentie Architectuur. Nora Community biedt leden en geïnteresseerde de mogelijkheid zich aan te melden voor activiteiten die door of en samenwerking met NORA worden georganiseerd.

Kennisplatform en community NORA

NORA is van, voor en door alle professionals in de publieke sector die bezig zijn met architectuur (Enterprise / Business / Informatie / Gegevens / ICT / enz.). De afspraken die we maken zijn bedoeld om digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven mogelijk te maken en de kwaliteit er van te verbeteren.

En om zeker te zijn dat we de juiste afspraken maken hebben we veel input nodig: van experts op een bepaald gebied en van de mensen die er in de praktijk mee moeten werken. Vanuit beleid en uitvoering, ambtenaren en externen, generalisten en specialisten, vanuit alle bestuurslagen en alle domeinen.

Jullie kennis, ervaring, behoeften en vragen zijn de puzzelstukjes waarmee de architectuur voor de Nederlandse publieke sector groeit.

RSS feed

Nieuwsberichten NORAonline.nl

Save the Date: Nora Gebruikersdag 2020
34 dagen geleden
4e symposium Gegevensmanagement 2020: STUREN OP GEGEVENS
62 dagen geleden
Expertgroep gegevensmanagement september 2020
62 dagen geleden
Oproep – informatieadviseurs & architecten gezocht voor onderzoek Archiveren by design
158 dagen geleden
Geen resultaten gevonden.