NORA Community

NORA Community is onderdeel van de NORA , Nederlandse Overheid Referentie Architectuur. Nora Community biedt leden en geïnteresseerde de mogelijkheid zich aan te melden voor activiteiten die door of en samenwerking met NORA worden georganiseerd.

Kennisplatform en community NORA

NORA is van, voor en door alle professionals in de publieke sector die bezig zijn met architectuur (Enterprise / Business / Informatie / Gegevens / ICT / enz.). De afspraken die we maken zijn bedoeld om digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven mogelijk te maken en de kwaliteit er van te verbeteren.

En om zeker te zijn dat we de juiste afspraken maken hebben we veel input nodig: van experts op een bepaald gebied en van de mensen die er in de praktijk mee moeten werken. Vanuit beleid en uitvoering, ambtenaren en externen, generalisten en specialisten, vanuit alle bestuurslagen en alle domeinen.

Jullie kennis, ervaring, behoeften en vragen zijn de puzzelstukjes waarmee de architectuur voor de Nederlandse publieke sector groeit.

RSS feed

Nieuwsberichten NORAonline.nl

Internetconsultatie van het Forum Standaardisatie Internetconsultatie Open Standaarden met einddatum 2 september 2019

maandag 22 juli 2019 - Het Forum Standaardisatie houdt van 22 juli t/m 2 september 2019 weer een openbare consultatie over open standaarden. De openbare consultaties bieden een mogelijkheid voor geïnteresseerden om mee te praten over de standaarden die het Forum Standaardisatie op de lijst open standaarden plaatst en de manier waarop hun toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening beschreven wordt.

Iedereen die dat wil kan reageren via info@forumstandaardisatie.nl, met als einddatum 2 september. Uitzondering is de standaard OIDC, waarvoor de consultatietermijn verlengd is tot 16 september. Al het binnengekomen commentaar wordt teruggekoppeld aan de experts die het advies samenstelden en samen met het advies aangeboden aan de leden van het Forum Standaardisatie.

Zie voor meer informatie en inhoudelijke details www.forumstandaardisatie.nl/thema/openbare-consultatie. Met vragen of opmerkingen over de consultatie zelf kun je contact opnemen met Redouan Ahaloui (redouan.ahaloui@forumstandaardisatie.nl).

De openbare consultatie gaat over een aantal nieuwe adviezen m.b.t. verplichte en aanbevolen standaarden op de lijst van het Forum Standaardisatie gepubliceerd. Het gaat om het volgende;

Pas toe of leg uit
 • Plaatsing van de standaard GeoPackage (een bruikbare standaard voor uitwisseling van geografische informatie, o.a. in de context van het stelsel van (geo)basisregistraties) op de 'pas toe of leg uit'-lijst (voor in de set van Geo-standaarden)
 • Plaatsing van de standaard RPKI (standaard voor het tegengaan van omleiding van internetverkeer naar systemen van een niet geautoriseerd netwerk) op de 'pas toe of leg uit'-lijst
 • Plaatsing van de standaard GWSW (standaard voor eenduidig uitwisseling en hergebruik van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd in het stedelijk waterbeheer) op de 'pas toe of leg uit'-lijst
Aanbevolen Standaarden
 • Plaatsing van de standaard OIDC (een open en gedistribueerde manier om één authenticatiedienst naar keuze te kunnen hergebruiken op meerdere (semi)overheidswebsites en/of mobiele apps) op de lijst aanbevolen standaarden. Let op: voor OIDC is de consultatieperiode verlengd tot en met 16 september)
Functionele toepassingsgebieden opnieuw beschrevenZie voor meer nieuws de nieuwspagina.

14 dagen geleden
Inhoud Er staat een technische update van noraonline gepland in de laatste week van augustus 2019

donderdag 25 juli 2019 - In de laatste week van augustus migreert de content van noraonline.nl naar een nieuwere versie van de onderliggende platforms Mediawiki en Semantic Mediawiki. Inhoudelijk verandert er niets en ook de structuur van de wiki blijft hetzelfde. Bezoekers zullen dan ook weinig merken van de wijziging. Gebruikers met een account zullen een aantal verbeteringen en wijzigingen ervaren, waarvan één met grote impact.

Zichtbare wijzigingen

Er zijn een aantal kleine verschillen in de opmaak van de pagina's en in de manier waarop je bepaalde functionaliteit aanroept.

 • We gebruiken voor NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur grotendeels de standaardlettertypes en opmaak van het platform, zowel voor de hoofdtekst als voor de diverse koppen. Die lettertypes veranderen en zowel de teksten als de marges er tussen worden iets groter, waardoor het uiterlijk van alle pagina's wijzigt. De leesbaarheid en beschikbaarheidgegevens worden opgeslagen volgens duurzame normen en afhankelijk van de organisatiekeuze beschikbaar gesteld aan verschillende afnemers. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in technische, privacy afgeschermde, digitale, open of gesloten vormen. van deze lettertypes is getest door wikipedia (de grootgebruiker van Mediawiki) en gekozen om de leeservaring van gebruikers met èn zonder oogafwijkingen te verbeteren.
→ We zijn op het moment steekproefgewijs aan het testen of pagina's goed leesbaar blijven, maar het kan zijn dat iets aan onze aandacht ontsnapt. Zie je iets dat er echt niet uitziet, meld het dan even via nora@ictu.nl.
 • Onder aan elke pagina staan nog steeds de categorie(en) waar de pagina in valt en de datum waarop deze het laatst bewerkt is. Er staat straks echter niet meer 'Deze pagina is n keer bekeken.' Het getal dat hier stond was niet geheel betrouwbaar en werd niet gereset na wijzigingen aan de pagina of in een nieuw jaar, waardoor het weinig betekenis had. Het genereren van het getal maakte de website bovendien trager.
→ Al sinds 2015 houden we voor NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur gebruiksstatistieken per pagina bij met de open source tool Matomo (piwik). Wil je weten hoe vaak een pagina is geraadpleegd en staat het niet op Gebruik wiki? Vraag het dan even bij NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Beheer en Doorontwikkeling via nora@ictu.nl.
 • Aanmelden / registreren vind je op dezelfde plek (rechtsboven elke pagina), maar gaat nu met twee losse knoppen: Registreren en Speciaal:Aanmelden. Bij het aanmelden krijg je ook wat nieuwe gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd te zien over de wiki, zoals het aantal pagina's dat bestaat.
 • De optie 'bewerken' voor alinea's onder een sub-kop staat nu direct naast de kopjes en niet meer in de rechter kantlijn.
Onzichtbare verbeteringen

Achter de schermen zijn een aantal wijzigingen aangebracht die de website beter toegankelijk en meer responsief maken. Het is helaas nog niet mogelijk om de wiki geheel geschikt te maken voor mobiele devices - Wikipedia lost dit op door een tweede website voor mobieltjes op te bouwen met speciale software, dat is voor andere wiki's onhaalbaar.

Makkelijker om pagina's te volgen en een notificatie te krijgen bij wijzigingen

Als je op de hoogte wilt blijven van wijzigingen aan één of meer pagina's kun je dat nu nog makkelijker regelen:

 1. Maak een account aan of log in met je bestaande account
 2. Ga naar de pagina die je wilt volgen en klik boven in beeld op het gele sterretje (links van het zoekveld, tussen de tabbladen Geschiedenis weergeven en Tools). Het sterretje verandert nu van kleur en er verschijnt een mededeling dat de pagina op de volglijst is geplaatst.
 3. Zodra er een nieuwe versie van de pagina is krijg je een mailtje op het mailadres dat bij je account hoort.

Dat is anders dan vóór de upgrade, toen de optie mail-notificatie standaard uit stond en je in een uitrolmenu de optie 'deze pagina volgen' moest zoeken.

Wil je geen mailtjes (meer), of wil je je mailadres aanpassen? Dat kan via de optie Speciaal:Voorkeuren (boven het zoekveld als je ingelogd bent). Je kunt je volglijst te allen tijde inzien en aanpassen via de optie Speciaal:Volglijst (boven het zoekveld). Elke pagina die jij aanpast of aanmaakt komt automatisch op je volglijst te staan.

Bestaande functies op een andere manier aanroepen
 • Naast het sterretje om een pagina te volgen vind je twee menu's: Tools en Meer. In deze twee menu's vind je alle functies die niet direct in beeld staan. Het menu Meer was er vroeger ook, maar toen kon je het alleen zien en openen met het kleine driehoekje, dus dat is een verbetering. De inhoud van beide menu's kun je zien door er met de muiscursor boven te hangen en is meer of minder uitgebreid afhankelijk van de context (en als je niet ingelogd bent zijn niet alle opties beschikbaar)
Menu Tools

Hieronder de opties uit het menu Tools en waar je ze voor gebruikt:

 • Koppelingen naar deze pagina - gebruik deze optie om te zien welke pagina verwijzen naar deze pagina, bijvoorbeeld omdat je wilt weten hoe mensen zoal op de pagina uitkomen.
 • Verwante wijzigingen - laat recente wijzigingen zien aan pagina's die naar deze pagina verwijzen of waar deze pagina heen verwijst.
 • Bestand uploaden - geeft je de mogelijkheid een bestand in de wiki te hangen - let wel, het bestand is daarmee nog niet zichtbaar. De snelste optie om een bestand toe te voegen aan een pagina staat beschreven in Help/Bewerken.
 • Speciale pagina's - brengt je naar een overzicht van bijzondere pagina's zoals onderhoudsrapporten, paginalijsten en zoekmogelijkheden.
 • Printervriendelijke versie - geeft je een versie van de pagina zonder de menu's (links en boven).
 • Permanente koppeling - geeft je in de adresbalk een url die altijd naar deze versie van deze pagina leidt, ook als er later een nieuwe versie wordt aangemaakt of de pagina wordt hernoemd.
 • Eigenschappen bekijken - toont je een overzicht van alle semantische eigenschappen (attributes) die een pagina heeft meegekregen, zoals eigenschap:Status actualiteit en Eigenschap:Contactgegevens. Alle eigenschappen van een pagina kunnen elders in de wiki worden opgevraagd of als filter gebruikt binnen een query.
Menu Meer

Het menu Meer biedt nog een paar extra opties, die afhankelijk is van de rechten die je als gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem hebt. Alle gebruikers, ingelogd of niet, zien in ieder geval:

 • Pagina downloaden - geeft je de mogelijkheid de inhoud van de pagina en een deel van de layout te downloaden in vijf verschillende formats: pdf, epub, docx, odt en/of html. Kies de optie die je wilt en start de download.
 • Vernieuwen - gebruik deze optie om de pagina opnieuw op te laten bouwen, bijvoorbeeld als je reden hebt om aan te nemen dat er inmiddels een wijziging is geweest in een afbeelding of de tekst.

Als je meer rechten hebt in de wiki komen in dit menu ook de volgende opties te staan:

 • Verwijderen - de pagina verwijderen (NB: als het gaat om verouderde inhoud verwijder de pagina dan niet maar plaats het in het archief met het Sjabloon:Archief).
 • Hernoemen - de pagina hernoemen, bijvoorbeeld omdat er een spelfout in de titel staat
 • Beveiligen - beheerders kunnen een pagina extra beveiligen zodat alleen mensen met beheerdersrechten deze kunnen wijzigen
Hoge impact-wijziging voor gebruikers die pagina's bewerken

De grootste wijziging in deze migratie is uit nood geboren: de extensie Approved Revs, die zorgde dat een nieuw concept van een pagina pas zichtbaar werd voor bezoekers nadat iemand met de juiste rechten de pagina goedkeurde, blijkt niet goed te werken in actuele versies van het platform. Omdat de bij ons bekende alternatieven restrictief of tijdrovend zijn hebben we voorlopig besloten de extensie uit te zetten en na de migratie samen met vaste gebruikers kijken of en zo ja welk alternatief nodig is. In de tussentijd monitoren we dagelijks gemaakte wijzigingen en hebben we een aantal pagina's beveiligd tegen bewerken (met name de Principes).

Het blijft overigens via een omweg wel mogelijk om een concept te verbergen voor bezoekers of te verwijderen. We hebben hiervoor een instructie gemaakt, die we ook per mail hebben gedeeld met een groep veelgebruikers.


Zie voor meer nieuws de nieuwspagina.

21 dagen geleden
Congres Zaakgericht werken voor de Overheid op 1 oktober 2019

maandag 29 juli 2019 - Op dinsdag 1 oktober vindt de 8e editie van het congres Zaakgericht Werken voor de Overheid plaats in congrescentrum 1931, 's-Hertogenbosch. Deelname is net als voorgaande jaren kosteloos voor eindgebruikers. Ruben van Herpen, conference producer van het congres nodigt jullie van harte uit om deel te nemen.

Direct toegangsbewijs aanvragen Wat is de toekomst van zaakgericht werken?

In de 'Digitale Agenda 2020' wordt de rol van digitalisering en zaakgericht werken duidelijk omschreven. Overheden moeten hun innovatiekracht beter benutten en de informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen. op orde brengen om beter tegemoet te komen aan de hoge eisen die burgers en bedrijven stellen. Tijdens deze 8e editie van het congres beantwoorden we samen de vraag: Wat is de toekomst van zaakgericht werken?

Na het congres weet je alles over:

 • de waarde en ontwikkelingen van Common Ground
 • het samen organiseren van zaakgericht werken
 • het zaakgericht werken aan de omgevingswet
 • het implementeren en uitrollen van zaakgericht werken binnen je organisatie
 • het koppelen van systemen en gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd voor een integraaleen benadering waarbij bijvoorbeeld organisatie, beleid, architectuur, processen gegevensbeheer, en producten onderling verbonden en afgestemd zijn. klantbeeldEen overzicht van de voorkeuren en behoeften van de klant op basis van geagregeerde klancontactinformatie.
Hét netwerkcongres waar praktijkervaringen centraal staan

Met ruim 175 deelnemers van gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en ketenpartners is dit dé plek waar je praktische en toepasbare kennis op doet, inspiratie haalt en ervaringen deelt. Naast een inhoudelijk sterk congresprogramma biedt het congres je ook de mogelijkheid om te netwerken met vakgenoten en nieuwe contacten te leggen binnen het werkveld van zaakgericht werken.

Kijk op overheid.heliview.nl voor alle informatie over het congres en de laatste updates.


Zie voor meer nieuws de nieuwspagina.

23 dagen geleden
Update: Inmiddels is de productieomgeving developer.overheid.nl actief en kun je er 35+ API's van overheden vinden. Natuurlijk kunnen er nog steeds API's worden toegevoegd!


Inhoud BZK en VNG werken aan een portaal met alle API's van organisaties met een publieke taak

maandag 27 mei 2019 - BZK en VNG Realisatie hebben developer.overheid.nl geïntroduceerd: een portaal met API’s van organisaties met een publieke taak. Zij nodigen iedereen die API’s publiceert of (overheids-)API’s kent, uit om deze aan te melden op portaal.

https://developer.overheid.nl/ Wat is developer.overheid.nl?

Ter ondersteuning van de ontwikkeling en het gebruik van API’s door de Nederlandse overheid bouwen BZK en VNG Realisatie een API portaal. Deze website willen we gebruiken om binnen en buiten de overheid aandacht te vragen voor API’s van de overheid en publieke organisaties èn natuurlijk om het gebruik van die API’s te stimuleren. Het NLX team van VNG Realisatie bouwt op dit moment de proof of concept van developer.overheid.nl. De eerste versie van de site presenteren we op de The Next Web Conference; de grootste startup- en ontwikkelaarsconferentie van Nederland.

Waarom een ontwikkelaarsportaal?

Elke organisatie die API’s aanbiedt wil dat programmeurs er mee aan de slag gaan. Dat kunnen de programmeurs zijn van de eigen organisatie, programmeurs van buiten de organisatie, of allebei. In alle gevallen zal de aanbiedende organisatie de API’s bekend moeten maken, en uitleg en ondersteuning moeten bieden. Developer.overheid.nl wil dit ondersteunen.

Het doel van een ontwikkelaarsportaal is:

 • om te laten zien welke API’s een organisatie aanbiedt met welke functionaliteit;
 • ontwikkelaars alle relevante informatie te geven die nodig is om de API aan de praat te krijgen;
 • contact te onderhouden met partijen die de API’s gebruiken, voor bijvoorbeeld registratie, betaling, technische wijzigingen en dergelijke;
 • de gebruikerservaring voor softwareontwikkelaars te optimaliseren, zodat de API’s goed gebruikt worden.
Unique features van developer.overheid.nl

Het portaal richt zich op één specifieke gebruikersgroep: ontwikkelaars. Interactie en de informatie-uitwisseling wordt daarop toegespitst. Door een koppeling met de Stelselcatalogus biedt het portaal bovendien een koppeling tussen data en de semantiek. Ontwikkelaars krijgen daarmee een koppeling naar informatie over de betekenis, kwaliteit en wettelijke grondslag van de beschikbare gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd.

Doorontwikkeling

De eerste release van het portaal is een proof of concept, oftewel een minimum viable product. Alle functionaliteit werkt, maar het is enkel een basis portaal. De proof of concept moet vervolgens haar meerwaarde bewijzen. Als het portaal inderdaad wordt gebruikt en haar rol als marktplaats vervult dan is het de bedoeling om het platform organisch, op basis van feitelijk gebruik, verder te ontwikkelen. De huidige community (het kennisplatform API’s) kan hierbij een stimulerende kracht zijn.


Zie voor meer nieuws de nieuwspagina.

26 dagen geleden
Geen resultaten gevonden.